Alegación Xenérica

Nome:…………………………………………………………………………………………………

DNI:…………………………………………………………………………………………………….

Enderezo:………………………………………………………………………………………………

EXPOÑO:

Que logo de consultar o documento de aprobación inicial de Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de A Coruña (endiante PXOM) e non estando conforme con distintos aspectos do mesmo, mediante o presente escrito opóñome á súa formulación actual en base ao seguinte.

ALEGO:

1. Que o proceso de participación, debate e consenso cidadá, tan necesario na elaboración e desarrollo do PXOM, non seguiu canles realmente incluintes, claras e democráticas.

2. Que o planeamento de grandes infraestructuras presente no PXOM non é unha solución a problemática de mobilidade acuciante na cidade. Apenas afondará na saturación derivada do uso do automobil particular, dividindo barrios e veciñanzas con vias de alta densidade que afondaran na producción de gases de efecto invernadoiro e outros que afondan no empeoramento da calidade do aire.

3. Que non se atopan no PXOM ferramentas reais para o control da especulación urbanística. O que si atopamos é unha previsión de máis de 33.000 novas vivendas nunha cidade que ten, agora mesmo, máis de 17.000 vivendas (sobre o 15% do total) baleiras. Procesos como os 6 convenios firmados despois da revisión da Xunta, dan conta dun modelo de urbanísmo que segue a preferenciar a grupos económicos e empresariais e que continúa a posibilitar oscuros procedimentos urbanísticos de cuestionábel legalidade.

4. Que un PXOM que firma a defunción de unha economía e un sistema produtivo sostibel, barrial e local non pode ser o PXOM de unha sociedade democrática e igualitaria. Priorizar unha economía de grandes superficies comerciais fronte ao pequeno comercio e deseñar unhas infraestructuras e un planeamente urbanístico e economico-laboral en base a estas (grandes superficies) e a un porto exterior cuestionado por veciñas e veciños, expert@s, e institucións, fala de un modelo inconsciente e ilógico.

5. Que non atopamos ferramentas económicas, legais, técnicas ou participativas para 1)poder desenvolver as intervencións sinaladas no PXOM nem 2)marcar un control público e democrático sobre as formas de desenvolvemento do mesmo nem 3)ter un control transparente sobre a xestión das plusvalías económicas que xerarán as actuacións urbanísticas do PXOM.

6. Que a ausencia de respeto polo patrimonio, natural e cultural (exemplos como o apantallamento na Agra da Torre, os recheos previstos na ensenada do Orzán, as agresións ao Castro de Elviña, …) deriva en actuacións e propostas realmente alarmantes e ausentes de criterio nun sentido técnico e moral.

En consecuencia:

Solicito que se abra un proceso de revisión do PXOM no que se creen as canles para un debate real sobre o modelo de cidade que precisa a cidadanía da Coruña.

En primeiro lugar como esixencia democrática e, en segundo, como factor de calidade do Plan, para que poda satisfacer mellor ás necesidades da poboación e aproveitar as súas potencialidades. Nese sentido, emprazo ao Concello a crear espazos de traballo co equipo redactor do Plan e o grupo Municipal, nas que os colectivos e a cidadanía, podanos expor as nosas posicións e chegar a acordos concretos sobre os contidos do Plan.


En A Coruña a … de Febreiro de 2010

Sinatura:

descargar modelo en .pdf

comments

Os comentarios están pechados.