economia ecoloxica e modelo productivo

Palestra do ciclo _dereito á cidade_

http://dereitoacidade.blogaliza.org/

Economía ecolóxica e modelo productivo

Mércores 25 de maio, 20:30 horas

Lugar AVV Atochas Monte Alto (Campo de Marte). A Coruña

organiza: rds [rede dereitos sociais] http://rede.blogaliza.org/

Con Xoán Ramón Doldán*

A economía ecolóxica defínese como a “ciencia da xestión da sustentabilidade” ou como o estudo e valoración da (in)sostenibilidad. Non é uhna rama da teoría económica, se non un campo de estudo transdisciplinar que permite afrontar mellor os problemas derivados do modelo productivo vixente, xa que o enfoque económico convencional non é adecuado .
A motivación central da economía ecolóxica é reconstruír o sistema económico de modo que a sustentabilidade sexa posíbel. A economía ecolóxica propón que a teoría económica integre o concepto de “throughput”, entendido como un fluxo de materia e enerxía sometido ás leis da termodinámica que comeza coa extracción dos ecosistemas de materia e enerxía de baixa entropía e alto potencial de traballo, continua coa súa transformación en bens de consumo, capital e servizos pola economía e finaliza coa introdución de desfeitos, materia e enerxía de alta entropía e baixo traballo, nos ecosistemas.

*Xoán Ramón Doldán é:
profesor de Economia Aplicada da USC
especialista en Economia Ecolóxica
ex-director do INEGA
activista ambientalista

comments

Os comentarios están pechados.